ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพัชรพร มีเพียร
ครูอัตราจ้าง อนุบาล 3